Slovenská banícka spoločnosť

Slovakian Mining Society

Odborný program 2021

 

31. medzinárodná konferencia slovenskej baníckej spoločnosti - Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie

Medzinárodná konferencia

7.-8.10.2021

Wellness Hotel Repiská, Demänovská dolina, Nízke Tatry

Ing. Ján Hrabovský,PhD.

 

Hrabovsky.np@gmail.com

banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk

Pozvánka / Invitation