Slovenská banícka spoločnosť

Slovakian Mining Society

Fotogaléria 2019


30. Valné zhromaždenie Slovenskej baníckej spoločnosti
Hodruša - 14. marec 2019

Predsedníctvo 30. valného zhromaždenia SBS

Predsedníctvo 30. Valného zhromaždenia SBSPlénum

Plénum

Plénum

Plénum

PlénumOcenení členovia SBS

ocenenie

ocenenie

ocenenie

ocenenie


Stupy

Stupy


29. medzinárodná konferencia „Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“
Repiská, Demänovská dolina 4.-5. október 2018

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie, v prvom rade delegácia OMBKE na čele s prezidentom

Prípravný výbor konferencie

Prípravný výbor konferencie

Diplomy uznania za prednášky prevzali: Dr. hab. Inž. Tadeusz Olkuski (AGH Kraków), ktorý sa zúčastnil konferencie SBS už 12 krát...

...a Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. (VŠB Ostrava)

Súčasťou slávnostnej večere bola aj muzika z Batizoviec a poľské piesne.

Prezident SBS s účastníkmi konferencie.Fotogaléria 2018


29. Valné zhromaždenie SBS - 15. marec 2018, Hodruša-HámreFotogaléria 2017


125. výročie založenia Stowarzyszenia Inžynierów i Techników Górnictwa,Katovice 17. 11. 2017Medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva 5.-6. 10.2017Oslava 125. Výročie vzniku OMBKE-Maďarský banícko-hutnícky spolok - Banská Štiavnica jún 2017Šachták Jozefovský-Rudobanský – Hodruša, marec 2017